Feta

2,75

Total:

Descripció

El formatge Feta és un clàssic de Grècia, fonamentat en la quallada de el formatge que es cura en salmorra. Aquest tipus de formatge és molt tradicional i apareix descrit fa centenars d’anys, remuntant-, almenys, a l’Antiguitat clàssica.