Matambre

Corte Argentino

6,90/Kg

Kg
Total:

Descripció

El Matambre estil Argentí, és una capa de carn que es treu d’entre el cuir i el costellam de bovins. Està situat al llarg de la part ventral de la mitjana cap de bestiar, des de la paleta fins a la regió inguinal i ha de ser considerat un tall de tota la media res, donat el seu emplaçament en els dos quarts.

És una carn plana amb greix en una de les cares. El matambre pot ser consumit rostit o preparat de diverses formes. La preparació més coneguda és el matambre atropellat.

Preu per quilo.


El Matambre estilo Argentino, es una capa de carne que se saca de entre el cuero y el costillar de vacunos. Está ubicado a lo largo de la parte ventral de la media res, desde la paleta hasta la región inguinal y debe ser considerado un corte de toda la media res, dado su emplazamiento en ambos cuartos.

Es una carne plana con grasa en una de las caras. El matambre puede ser consumido asado o preparado de varias formas. La preparación más conocida es el matambre arrollado.

Precio por kilo.